STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

   • REKRUTACJA


20190128 112900

Za nami II edycja Ogólnopolskiego programu EduSense #UczymyDzieciProgramować. Wraz z nowym semestrem wchodzimy w III edycję programu.

 Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej. Uczestnicy programu raz w tygodniu otrzymują zadania, w formie scenariuszy zajęć, które realizują wspólnie z dziećmi. Poza typowymi zadaniami, proponujemy również wyzwania - konkursy. W tej edycji przewidziane są dwa: „Tydzień z technologią” i „Dzielmy się radością programowania”.
Cele programu:
świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.
Korzyści w odniesieniu do:
- uczniów:
kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii
- nauczycieli:
podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane warsztaty stacjonarne i online a także udostępniane materiały metodyczne,
oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela,
- rodziców:
wsparcie rodziców w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat,
- placówek edukacyjnych:
- wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno - metodyczne,
- podniesienie prestiżu placówki.

Wchodzimy w nową edycję programu wyposażeni w maty do kodowania, kolorowe kubeczki i świeżo zakupione ozoboty i puzzle do układania tras dla naszych małych robotów. Jeśli chcecie zobaczyć co robimy na zajęciach zaglądajcie na stronę szkoły i szukajcie nowych informacji.

20190129 081408

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S