STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

   • REKRUTACJA

kwadrat bez stopki www

W wyniku współpracy Krajowego Biura eTwinning, Szkół eTwinning i laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning powstała konferencja Inspiracja, Współpraca, Rozwój. Galeria foto

W dniu 8.10.2019 r. nauczycielki naszej szkoły panie B. Wójcik – Ambasador eTwinning
i M. Włodarczyk uczestniczyły jako ekspertki w Konferencji warsztatowej: Inspiracja, Współpraca, Rozwój w Warszawie. Specjalnie dla społeczności eTwinning zostały opracowane warsztaty i prezentacje demonstrujące codzienną pracę przy wprowadzaniu innowacji w proces nauczania. Nauczyciele poznali nie tylko wykorzystywane narzędzia i metody pracy, ale także źródła pomysłów, sposoby na angażowanie członków społeczności szkolnych. Przez cały czas wydarzenia, szkoły eTwinning dostępne były na stoiskach szkół, prezentując efekty swojej pracy. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami, porozmawiania z nauczycielami realizującymi te działania na co dzień. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, co można zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach.
W trakcie konferencji odbywały się Sesje TeachMeet, podczas których aktywni eTwinnerzy prezentowali swoje działania i projekty oraz dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jednym z prelegentów podczas Sesji TeachMeet była Beata Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach Nauczycielki uczestniczyły także w warsztatach dotyczących projektów, wpisujących się w metodykę i założenia STEAM-u, gdzie S oznacza przedmioty science, T to technology, E – engineering, A – arts i M czyli math. Połączenie przedmiotów przyrodniczych i artystycznych w międzynarodowych projektach realizowanych za pomocą platformy eTwinning gwarantuje integrację programów nauczania w obrębie różnych przedmiotów, innowacyjną realizację projektów i podstawy programowej nauczania, współpracę społeczności szkolnej, a także podnoszenie jakości pracy szkoły. Prowadzącym warsztaty był Tomasz Ordza. Prace nad zakładaniem projektu i jego prezentację można obejrzeć na załączonych zdjęciach. Bardzo dziękujemy Krajowemu Biuru eTwinning za zaproszenie do udziału w Konferencji, a Dyrekcji Szkoły za możliwość uczestniczenia w niej.

B.Wójcik i M.Włodarczyk

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S