STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

   • REKRUTACJA533B9947 87BD 449B 8BB6 5F1655A6E134

Witam Nauczycieli, Rodziców i Uczniów!

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN, które tego dnia wejdzie w życie, w szkole będzie realizowane kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny Librus. Oznacza to, że dotychczasowy plan lekcji od 25 marca br. (środa) pozostaje bez zmian.

Przedstawiamy ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY
1.Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielem, rodzicem i uczniami jest e-dziennik. Uczniowie, nauczyciele, rodzice sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
2.Przez e- dziennik nauczyciele wysyłają rodzicom:
*informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się / powtórzenia z podręcznika, ćwiczenia ze zbioru zadań, atlasu itp.
*linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.
*zadania do samodzielnej realizacji z podaniem informacji o terminie wykonania zadania
*inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy

ODEBRANIE WIADOMOŚCI OD NAUCZYCIELA Z ZADANIAMI DO WYKONANIA JEST PODSTAWĄ DO WSTAWIENIA OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

3.Uczniowie starają się pracować samodzielnie wg podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkań on-line lub w sposób przedstawiony przez nauczyciela
4.Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób który wskazał nauczyciel. Możliwe sposoby:
tekst w wiadomości przesłanej przez e-dziennik w module: dziennik, zakładka: zadania domowe
załącznik (tekst, zdjęcie) na adres wskazany przez nauczyciela
5.Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informacje o prawidłowym rozwiązaniu i / lub wskazuje co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak poprawę należy wykonać.
6.Nauczyciele są dostępni w Internecie zgodnie z planem lekcji dla danej klasy, wtedy można kierować do nich pytania przez dziennik elektroniczny lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela
7.Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://liblink.pl/aCwu2oRzqW strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych i radiowych.
8.W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów i rodziców powyższe zasady mogą być uzupełnione i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy poprzez kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorem za pomocą dziennika elektronicznego Librus.


Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Pakuła

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S