STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

 

obiady

Opłata za miesiąc LISTOPAD 2020 wynosi:

Uczniowie - (19 dni x 4zł) = 76,00 zł
Pracownicy szkoły - (19 dni x 9,90zł) = 188,10 zł

 Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do dnia 29 października 2020r. 

NUMER KONTA DO DOKONANIA PRZELEWU - 62 1560 1195 2311 0970 9540 0001 

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr1
W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, oznaczenie klasy (np. 1a) oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

Za datę zapłaty za obiady uważa siędatę wpływu na rachunek bankowy szkoły

Informujemy, że osoby które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej

Kontakt:   Intendent 

  telefon - 81 458 64 90

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S