STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

 Opłata za miesiąc MARZEC 2021 wynosi:

Uczniowie - (23 dni x 4zł) = 92,00 zł
Pracownicy szkoły - (23 dni x 9,90zł) = 227,70 zł

 Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na niżej podane konto do dnia 25 lutego 2021r. 

NUMER KONTA DO DOKONANIA PRZELEWU - 62 1560 1195 2311 0970 9540 0001 

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr1
W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, oznaczenie klasy (np. 1a) oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić telefoniczne do 25 dnia m-ca poprzedzającego rezygnację.
W przypadku zgłoszonego odpisu KWOTĘ WPŁATY należy uzgodnić z intendentką tel.(81) 458 64 90.

Za datę zapłaty za obiady uważa siędatę wpływu na rachunek bankowy szkoły

Informujemy, że osoby które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej

Kontakt:   Intendentka 

telefon - 81 458 64 90

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S