STRONA GŁÓWNA
Nasza Szkoła
Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu
Pracownia Komputerowa

 

 

 Obraz1

W roku szkolnym 2019/2010 rozpoczęła się realizacja projektu eTwinning „e-Cultural Kaleidoscope”. Wzięły w nim udział szkoły z Polski, Grecji, Hiszpanii i Turcji. W naszej szkole projekt realizowała klasa 6a.


Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie nowatorskich metod nauczania, rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka, poprawienie kompetencji komunikacyjnych uczniów, rozwijanie krytycznego myślenia, patrzenia na świat z perspektywy innych, poznanie specyficznej wiedzy kulturowej: historii, wartości i praktyk społecznych innych krajów. Ważnym elementem projektu było stosowanie różnych narzędzi ICT do komunikacji i wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wymiana doświadczeń i metod pracy wśród nauczycieli.

Podczas realizacji projektu uczniowie wykonywali ciekawe i wymagające zaangażowania zadania, dodatkowym utrudnieniem było wykonywanie ich w nauczaniu zdalnym. Tym cenniejsze są ich osiągnięcia i doświadczenia. Wszystkie zadania z projektu prezentujemy w krótkim filmie, do którego link zamieszczono poniżej. Projekt podsumowaliśmy podczas wideokonferencji ze szkołą z Grecji, na którą zaprosiliśmy uczniów, rodziców, dyrektora szkoły p. M. Pakułę, wychowawcę p. B. Berłowską i opiekuna programu Alternatywa p. J. Lis. To było fantastyczne spotkanie, podczas którego uczniowie polscy i greccy oraz nauczyciele p. Beata Wójcik i p. Konstantinos Tzavidas dzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji kolejnych zadań projektowych. Dla wszystkich uczniów zostały przygotowane certyfikaty za udział w projekcie, które zostaną wręczone gdy tylko wrócą do nauki stacjonarnej.

Projekt został także zrealizowany jako innowacja pedagogiczna metodą projektu eTwinning.

Autor: Beata Wójcik

Link do filmu

Certyfikat

Certificate

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S