Alternatywa

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w ramach Profilaktyczno-Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Alternatywa” i są realizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Miasto Puławy. Każda szkoła określa program zajęć odzwierciedlający zainteresowania i oczekiwania uczniów z danej placówki. Przeprowadzona diagnoza danego środowiska wskazuje tematykę zajęć oraz formy aktywności uwzględniające rzeczywiste potrzeby dzieci  i młodzieży. W ramach programu udzielane jest również wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie indywidualnych konsultacji i porad wychowawczych.
W II półroczu 2019 roku zajęcia trwają od 14 stycznia 2019 roku do dnia 7 czerwca 2019 roku. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Harmonogram zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Puławach w ramach Profilaktycznego – Rozwojowego Programu Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ALTERNATYWA  -  (pobierz)

 

© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S