Dokumenty do pobrania

Dział z najważniejszymi dokumentami szkolnymi:

Statut szkoły:

 1. STATUT (pobierz)

 

Rekrutacja 2018/201

 1.   Informacja: nabór do klasy
 2.   Oświadczenie woli klasa I
 3.    Oświadczenie woli zerówka
 4.    Uchwała Rady Miasta ws. kryteriów
 5.    Uchwała ws. kryteriów do klasy I
 6. Wniosek do klasy I szkoły podstawowe
 7.   Wniosek do zerówki
 8.    Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. harmonogramu: szkoły podstawowe
 9. Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej
 10.   Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. harmonogramu: oddziały przedszkolne

 

Rekrutacja do świetlicy:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pobierz)

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz oświadczenie rodzica:

 1. Uchwała Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy (pobierz)
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy. (pobierz)
 3. Oświadczenie (pobierz)
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. (pobierz)

Rekrutacja do klasy pierwszej:

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Puławy. (pobierz)
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. (pobierz)
 3. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018. (pobierz)
 4. Rekrutacja do klas pierwszych Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 (pobierz)
 5. Obwody szkolne dla klasy pierwszej 2017/2018 (pobierz)
© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S