Stołówka / Obiady

Ogłoszenie

Dzień 13,10.2017r, (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych czy uczeń (uczennica) będzie korzystał(a) w tym dniu z obiadu?
TAK lub NIE


Opłaty za obiady przyjmowane są:

  1. za miesiąc WRZESIEŃ - od 1.09 do 8.09.2017r.
  2. za miesiąc PAŹDZIERNIK - od 26.09 do 30.09.2017r.
  3. za miesiąc LISTOPAD -od 26.10 do 31.10.2017r.
  4. za miesiąc GRUDZIEŃ - od 27.11 do 30.11.2017r.

  • Opłata za wyżywienie za "zerówkę" (22 dni X 4,20 zł) za miesiąc Październik wynosi: 92,40 zł. Opłaty przyjmowane są od 2 października do 5 października 2017r. w godzinach 8:00 - 10:00 i od 12:00 - 14:45. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

 

  • Opłata za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2017 wynosi:

- UCZNIOWIE - (22 dni x 3,20 zł) - 70,40zł lub (21 dni x 3,20) = 67,20zł
- PRACOWNICY SZKOŁY 
(22 dni x 6,70 zł) - 147,40 zł

Opłaty przyjmowane są od 26 września do 29 wrzesnia 2017r. w godzinach 8:00 - 10:00 i od 12:00 - 14:45. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.


  •  OBIADY WYDAWANE SĄ W GODZINACH

11:30 - 14:00 za okazaniem karnetu obiadowego.


  • KOSZT JEDNEGO OBIADU DLA UCZNIA Szkoły Podstawowej nr1 wynosi - 3,20 zł

Kontakt:   Intendentka 

telefon - 81 458 64 90


© 2009 by Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach | A&S